تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : رژيم آب و آبميوه-3

متن خبرنامه :

رژيم آب و آبميوه قسمت سوم

 

·        آيا گرفتن اين نوع رژيم در کوتاه مدت نيز آسيب رسان است؟

ممکن است که بعضي افراد بر اين اعتقاد باشند که براي مدت کوتاهي از اين رژيم استفاده مي‌کنند و پيش از آن که ذخاير بدن‌شان کاهش پيدا کند، آن را متوقف مي‌کنند. در اين مورد بايد گفت که استفاده از اين رژيم نادرست، در همين مدت کوتاه، منجر به کاهش قابل ملاحظه کالري وارد شده به بدن مي‌شود. در نتيجه سيستم سوخت و ساز بدن آداپته شده و وزن افراد بعد از هميت يک دوره کوتاه رژيم به سرعت و با مقاديري بيش از گذشته، افزايش پيدا مي‌کند.          

ادامه دارد

مرور قسمتهاي پيشين: قسمت يکم- قسمت دوم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت