تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : شيرهاي تقلبي-6

متن خبرنامه :

شيرهاي تقلبي- قسمت ششمآيا افراد مجاز هستند به دليل ترس از تقلب خود را از خوردن شير محروم کنند؟

لازم است تا يکبار ديگر اين واژه را تصحيح کنيم که شير تقلبي نيست، بلکه تقلب وارد در شير است که به اين معنا است، افراد بعضي مواد غيرمجاز به شيرهاي فله اي آلوده و مشکل دار اضافه مي کنند تا عيب ظاهري آن را بپوشاند. متاسفانه با توجه به نحوه نگهداري، تغذيه دام، نحوه گرفتن شير از گاو و نگهداري و انتقال آنها به کارخانه ها شاهد هستيم که بخش قابل ملاحظه اي از شيرهاي موجود داراي آلودگي هايي از جمله: آلودگي هاي ميکروبي، قارچي و حتي آلودگي هاي شيميايي با مواد آنتي بيوتيکي که دامها آن را مي خورند و در شيرشان ترشح مي شود هستند؛ بخشي از اين آلودگي ها تا حدي قابل قبول‏اند و به بدن انسان زياني نمي رسانند اما اگر اين آلودگي ها از يک حدي بالاتر بروند مصرف آن ها براي انسان ممنوع مي شود. خوشبختانه کارخانه هاي لبنياتي معتبر از وزارت بازرگاني، بهداشت و سازمان استاندارد داراي مجوز واحدهاي کنترل کيفي هستند که شيرها را از نظر کيفيت آلودگي به مواد شيميايي و ميکروبي اندازه گيري مي کنند.

 ادامه دارد

مرور قسمتهاي پيشين: قسمت يکم، قسمت دوم- قسمت سوم- قسمت چهارم- قسمت پنجم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت