تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : شيرهاي تقلبي-5

متن خبرنامه :

شيرهاي تقلبي- قسمت پنجم

 

پس چرا برخي از شيرهاي کارخانه اي که به دست مشتري مي رسد، فاسد شده اند؟

مسئله اين است در توليد شير و رسيدن آن به دست مشتري تنها بحث کارخانه و دامداري مطرح نيست. چرا که نوع عرضه به مشتري هم بايد در نظر گرفته شود. ممکن است يک شير را شما بجوشانيد و شير بريده بريده شود که اين وضعيت يا نشان دهنده فساد شير يا استفاده از افزودني هاي غير مجاز است که در شيرهاي کارخانه اي احتمال اين مورد بسيار کم است. براي تشخيص نياز به بررسي هاي آزمايشگاهي است چرا که ممکن است خبري از افزودني نباشد و تنها علت بريده شدن شير عدم نگه داري درست فروشنده باشد. براي همين نمي توان در اين مسئله کارخانه جات را مقصر دانست. اما اگر شيرهاي فله اي را جوشانديد و با مشکل برده شدن مواجه شديد آن زمان بايد به وجود برخي از افزودني هاي غيرمجاز شک کنيد.

به دنبال تشخيص تقلب نباشيد! اصولي فکر کنيد

همان طور که گفته شد تقلب در شير فله اي راه و روش هاي زيادي وجود دارد که اکثرا براي تشخيص اين تقلبات نياز به بررسي هاي آزمايشگاهي است چرا که اگر فرد با ترفندهاي خانگي بخواهد اين تقلبات را شناسايي کند مقدور نيست و ممکن است خطاهايي صورت گيرد که حتي در صورت سالم بودن شير، به اشتباه فرد فکر کند که شير تقلبي است. براي همين کار بايد به دست کاردان صورت گيرد. براي رهايي از اين استرس بهتر است از برندهاي معتبر شير مصرفي خود را خريداري کنيد. چرا که اکثر کارخانه هاي معتبر به دليل نظارت هايي که صورت مي گيرد به طور دقيق اين تلقبات را بررسي مي کنند و مانع ورود شيرهاي تقلبي به کارخانه ها مي شوند.

ادامه دارد

مرور قسمتهاي پيشين: قسمت يکم، قسمت دوم- قسمت سوم- قسمت چهارم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت