تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : شيرهاي تقلبي-3

متن خبرنامه :

شيرهاي تقلبي- قسمت سوم

به علاوه براي اين که بار ميکروبي را کاهش دهند از موادي مثل جوش شيرين، وايتکس، صابون و ... استفاده مي کنند تا عيب، فساد و ميکروب شير قابل تشخيص نباشد. براي تشخيص اين تقلب برخي مسئولين کارخانه ها که خريدار هستند، با شير پيشنهادي در مقدار کم ماست درست مي کنند اگر ماست خودش را گرفت و درست شد يعني شير فاقد مواد افزودني غير مجاز است. اين کار باعث مي شود تا تقلباتي که براي پايين آوردن ميکروب شير يا فساد آن انجام شده است شناسايي شود. البته روش هاي ديگري هم انجام مي شود ولي يکي از روش ها که مي توان در خانه هم از آن استفاده کرد درست کردن ماست در حجم کم است البته به شرط آن که افراد بلد باشند که ماست در خانه تهيه کنند.

· عوارض جوش شيرين: درد شکم، انواع سرطان ها، آنمي و سوزش چشم است

بعضي اوقات براي پوشاندن شير فله اي رقيق شده به آن نشاسته اضافه مي کنند. اين کار باعث مي شود تا شير غلظت طبيعي داشته باشد. براي تشخيص وجود نشاسته در شير نياز به يد است. براي همين بايد در آزمايشگاه ها اين کار انجام شود. کمي شير را مي جوشانيم و به شير جوشيده شده يد اضافه مي کنيم اگر رنگ آن به رنگ آبي در آمد يعني در شير مصرفي ما نشاسته وجود دارد. همچنين در اثر حرارت شير نشاسته دار يک لايه ضخيم ته ظرف ته ديگ بسته مي شود.

ادامه دارد

مرور قسمتهاي پيشين: قسمت يکم، قسمت دوم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت