تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : خوراکيهاي رژيمي-12

متن خبرنامه :

خوراکي هاي رژيمي، واقعيت چيست- قسمت دوازدهم

 

 

 شکلات تلخ


شکلات تلخ تفاوتي که با شکلات معمولي دارد در ميزان شکري است که در آن به کار رفته است، اما عمده کالري موجود در شکلات ناشي از کره کاکائو است به همين خاطر از لحاظ کالري تفاوت زيادي بين شکلات تلخ و شکلات معمولي نيست. گرچه فوايد كاكائو براي سيستم قلبي _ عروقي، پيشگيري از برخي سرطانها و افزايش نسبي نشاط به اثبات رسيده است اما اين که افراد فکر مي کنند مي توانند بدون محدوديت شکلات تلخ مصرف کنند و حالا براي آن ها اضافه وزني در پي نخواهد داشت يا برخي باورهاي غلط مي توانند با خوردن شکلات تلخ کاهش وزن پيدا مي کنند اين يک باور نادرست است. پس يعني شکلات تلخ هم جزء چيزهايي است که فکر مي کنند چاق نمي کند ولي چاق کننده است.

مرور قسمتهاي قبلي: قسمت يکم، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم، قسمت يازدهم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت