تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : خوراکيهاي رژيمي-11

متن خبرنامه :

خوراکي هاي رژيمي، واقعيت چيست- قسمت يازدهم

 


 ترشيجات
اگر فکر مي کنيد ترشيجات فاقد کالري هستند اين هم باز يک باور نادرست است. ترشيجات داري کالري هستند ولي کالري آن ها کم و قابل اغماض است.

خوردن در حد چاشني آن ها ايراد ندارد ولي خود ترشيجات مي تواند باعث افزايش اشتهاي فرد شود که افزايش اشتها آن ها را به سمت پر خوري سوق دهد که خود پر خوري اضافه وزن و چاقي به دنبال خواهد داشت. ولي مصرف ترشيجات در حد چاشني کنار غذا ضرري ندارد مشروط بر اين که افراد پر خوري نکنند، همچنين مشکلات گوارشي بعد از خوردن ترشيجات نداشته باشند.

ادامه دارد

مرور قسمتهاي قبلي: قسمت يکم، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت